Punjabi Transcripts

Viewing transcripts from:

Copyright

1 ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਹੱਸ - ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਸੰਮੇਲਨ
2017 -
2 ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸਚਾਈ
2013 -
3 ਭੰਡਾਰਾ – ਜਿਓੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ
2013 -
4 ਧੁਨਾਤਮਕ ਗੂੰਜ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
- -
5 ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ
2010 -
6 ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
2015 -
7 ਅੱਖਾਂ ਦੇਿ ਪਿੱਛੇ ਤਵੱਜੋ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ
2014 -