Punjabi Transcripts

Viewing transcripts from:

Copyright

1 ਅੱਖਾਂ ਦੇਿ ਪਿੱਛੇ ਤਵੱਜੋ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਲਾ
2014 -
2 ਇੱਕ ਪਰਮ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
2015 -
3 ਚੰਗੀ ਤਰਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਲਪਨਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ
2010 -
4 ਧੁਨਾਤਮਕ ਗੂੰਜ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
- -
5 ਭੰਡਾਰਾ – ਜਿਓੰਦੇ ਜੀ ਮਰਨਾ
2013 -
6 ਮਾਇਆ ਜਾਂ ਸਚਾਈ
2013 -
7 ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਹੱਸ - ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਅਭਿਆਸ ਸੰਮੇਲਨ
2017 -